Våra Samarbetspartners 

Referensprojekt

Konvertering källarförråd och samlingslokal till lägenheter

På Rutens väg och Fiskgjusevägen har Gadeon Bygg AB på uppdrag av Värmdö Bostäder AB fått förtroende att konvertera källarförråd och samlingslokal till lägenheter.

Totalt kommer 6st lägenheter att tillkomma.

Entreprenaden omfattar rivning av källargolv och innerväggar intill ren stomme, upptagning av nya fönster och ytterdörrar.

I huskropparna byggs 6 st nya lägenheter – komplett inklusive utrustning och installationer.

Nationalmuseum

På Uppdrag av Skanska Sverige AB har vi utfört byggservice på Nationalmuseum i Stockholm.

Gadeon Bygg AB uppdrag pågick mellan 2014-2017.

Nationalmuseum på Blasieholmen invigdes 1866 som Sveriges konstmuseum för folket, symboliskt placerat mitt emot Stockholms slott. Under det senaste året har museet varit stängt och successivt tömts på sitt innehåll i väntan på en omfattande renovering. Skanskas uppdrag innefattade renovering av huvudbyggnad, installation av hissar, tekniska installationer, säkerhetshöjande åtgärder, upprättande av teleanläggning samt mindre åtgärder i annexbyggnaden som byggdes på 1960-talet. Därtill byggs en kulvert med anslutning till huvudbyggnaden.

De publika ytorna ska utökas samtidigt som tusentals löpmeter tekniska installationer adderas. Ambitionen är att renoveringen ska leda till att Nationalmuseum uppfyller kraven för Miljöbyggnad, silvernivå.

Nationalmuseums bruttoyta uppgår till 21 000 kvadratmeter för huvudbyggnaden och 1 200 kvadratmeter för annexbyggnaden. Byggstart är planerad till augusti 2014 och renoveringsarbetena ska vara färdiga i juni 2017.

Åkeshovs Simhall

Byggservice vid renovering

Axplock av andra projekt

  • 320st Köksrenoveringar. Ronna Södertälje
  • Flertal kontorsanpassningar åt bl.a Skanska
  • Totalrenovering 1.5-plans villa