Totalrenovering Källare. Solberga, Älvsjö

Är punkten nådd då underkroppen behöver stärkas för att hänga med?

Det var exakt det här som drabbade familjen på Götalandsvägen då källarplanet var i behov av en radikal förändring. Slitage, ojämnheter samt avsaknad av yttre krav var flera av anledningarna till ovanstående beslut.

Våra serviceorienterade anläggare utförde med god precision det yttre arbetet i form av att gjuta upp grunden inför dräneringsgrävningen, tilläggsisolering av väggar samt trappbygge.

Vid inflyttningen av projektet var huvudmålet att få källaren torr i form av en viss försiktighet med de organiska materialen. Vid uppregling av golv samt tak användes metallreglar och fuktspärrar. Det här för att förhindra att fukt skulle tränga upp genom betongen.

Efter att grunderna var utförda påbörjades den avslutande delen av projektet genom att våra specialister finputsade detaljerna samt placerade ut de olika objekten som familjen valt ut.

Vill ni det bästa för er källare? Anlita oss för en renovering i Älvsjö idag så gör vi det här möjligt.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Hur kan vi hjälpa er?